Skip to main content

„Ples je pretvaranje inspiracije u pokret. Ples je ritual, običaj, vrsta scenske umetnosti, vrsta sporta, vid terapije, društvene interakcije, ili naprosto izražavanje osećanja.“ Wikipedia

Još su stari narodi znali kako da pomognu ozdravljenju duše: putem pokreta i plesa, lekovitim plesnim obredima u grupi. Plesom su obeležavali prelomne trenutke u životu: sazrevanje, venčanje, smrt. Terapija plesom polazi od pretpostavke da telo i psiha čine neodvojivu celinu. Ona je zasnovana na resursima, doživljaju i iskustvu, pri čemu je u središtu pažnje doživljaj u sadašnem trenutku, i pre svega doživljaj koji se izrazava kroz telo. Kratak popratni razgovor potpomaže pro tom integraciju različitih nivoa dozivljaja.


Open Floor plesna meditacija

Open Floor je nova metoda pokreta, koja oslobađa prostor za telesno istraživanje i doživljaj sopstvenog bića posredstvom kretanja, plesa, disanja, izraza i kreativnosti. Kroz pokret se susrećemo s našim (do tada skrivenim) misaonim modelima, postajemo svesni svojih potisnutih osećanja – i malo-pomalo, učimo kako da uspostavimo ritam pulsacije, postanemo autentični i proširimo vlastite mogućnosti za doživljaj i izražavanje. Esencijalni govor pokreta omogućava nam da istražimo različita suštinska pitanja u životu.

 

Open Floor koreni/osnivači

Open Floor Movement Practice razvila se iz tradicije različitih tehnika plesa, pokreta i terapije i srodna je metodama 5Rhythmen, Soul Motion, Movement Medicine i Azul. Tri osnivačice (Andrea Juhan, Kathy Altman, Lori Salzmann) decenijama su blisko sarađivale s Gabrielle Roth, osnivačicom tehnike 5 ritmova. Tokom tog perioda svaka od njih razvila je vlastitu vrstu otelotvorene prakse kretanja, inspirisane različitim spiritualnim tehnikama, gestalt und somatskom psihoterapijom, kao i njima svojstvenom kreativnošću. Pre nekoliko godina, posle smrti Gabrielle Rot, tri žene su udružile resurse i razvile Open Foor Movement Practice. U osmišljavanju su impomogli Vic Cooper, četvrti suosnivač Open Floor prakse, kao i veliki tim iskusnih učitelja.


Terapija u pokretu

«Izgubite glavu i ponovo nađite svoja čula.» Fritz Perls

Bilo da predajem na Institutu za psihoterapiju, ili nudim radionice na kongresima, povratne informacije učesnika pokazuju da je terapija/nastava za njih bilo naročito dragocena, podsticajna i inspirativna kada je bila „u pokretu“, kada su je iskusili na sopstvenom telu.

Individualna seansa
"Nadahnuto telo, ogledalo duše."

Telesno suočavanje sa osnovnim ličnim temama. Koristimo znanje i tehnike iz plesne i telesne psihoterapije da bismo došli u dodir s prošlošću sačuvanom u telu, oslobodili blokiranu energiju i omogućili njen slobodan organski protok. TiM seansa je psihoterapijska seansa, ali u pokretu.

Grupa
"Čovek kroz tebe nalazi put do sebe" M.Buber

Therapy in Motion: terapija u pokretu, pažljivo sučeljavanje s ličnim temama u sigurnom okviru male grupe. Važan je doživljaj zajednice, grupa deluje kao rezonantno telo, tako što intenzivira i produbljuje individualne procese. Na tom zajedničkom tlu svaki učesnik može da istražuje, eksperimentiše i raste.

Za terapeute
"Samo ono što telesno doživimo deluje na najdublje slojeve naše duše." E.Koch

Putem rada s telom, pokretom i plesom možete da saznate nešto novo o somatskim načinima komunikacije i kroz igru vežbate svesno opažanje i korišćenje somatske rezonance pilikom terapijskog suočavanja. U oblasti lečenja trauma nude se različite alatke radi sticanja veće sigurnosti u radu sa otelotvorenim traumatskim sećanjima.

On going grupa - kontinuirana grupa
"Bez osećaja pripadnosti, duša vene." O'Donohue

Terapija u pokretu kao stalna grupa: posle uvodne TiM radionice, možeš da se prijaviš za ciklus od tri večernje ili dnevne radionice, koje se održavaju jednom mesečno sa istom grupom. Najviše 12 članova grupe. Pogledaj i ciklus radionica za terapeute.


Plesna galerija

Slike sa radionica