Skip to main content

InResonance

InResonance je sinteza telesne psihoterapije, ćigonga, Open Floor plesne terapije i svega što je proizašlo iz mog dugogodišnjeg terapeutskog rada, kao i tokom raznovrsnih procesa učenja kod različitih učitelja. Mnogo toga je nastalo bez svesne namere, kroz praktičan rad s klijentima, pogotovo u trenutima kada je bilo moguće „slediti prirodan tokživota“ (Lao Ce), onda kada bi intuitivno znanje klijenta preuzelo „kontrolu“ i ja bilasposobna da sledim intuiciju klijenta, odnosno da joj ne stojim na putu.

 

Zbog toga sebe smatram jednom od brojnih „koautora“ sada već raznovrsne i obimne zbirke rituala, intervencija i vežbi. Ime te zbirke brzo se namentulo: InResonance.

Šta je rezonanca?

 

Vibriranje sa okruženjem, intuicija, empatija; biti i ostati u skladu sa sobom; usklađenost različitih nivoa u sebi, prijemčivost za čulne doživljaje, slike, pozive, koji stižu kako iz naše unutrašnjosti, tako i iz okruženja.

Somatska rezonanca?

Sposobnost intuitivnog otkrivanja nesvesnih procesa i sećanja klijenta, kao i manje-više nesvesnosg registrovanja njegovih osećanja, namera i poriva posredstvom vlastitog organizma. (Slike, opažaji i čulni doživljaji služe kao mogući nagoveštaj procesa u osobi naspram nas, a ne kao „istina“ po sebi).

Kvaliteti terapeuta: prisutnost, zainteresovanost, saosećanje, aktivno slušanje

Grupe i radionice

U prvom planu InResonance radionice može biti ples i kreativan izraz, terapeutska ili spiritualna dimenzija. Pri tome sve radionice imaju zajedničku osnoni princip: upravljaju se prema resursima, podstiču autentičnost svakog pojedinca i poštuju individualni doživljaj. Obracaju se različitim nivoima opažanja, u optimalnoj meri iskustava, doživljaja i mentalne integracije.

Želite više: više života, bliskosti, intenzivnije doživljaje, bolju komunikaciju. Ove večeri pružaju parovima bezbedan okvir za istraživanje i otkrivanje novih mogućnosti zajedni

kog osmišljavanja života. Postaju svesni starih modela u osećanjima i razmišljanjima, koji su im prešli u naviku, čime se otvara prostor za razvijanje sposobnosti za ljubav i građenje odnosa.

Kroz pažljivu uzajamnu razmenu i razmenu s drugim parovima mogu da saznaju stvari koje će obogatiti njihov odnos, ali će isto tako dobiti inspiraciju da isprobaju nešto novo, što će integrisati svakodnevni život.

Pritom, naravno, svaki učesnik i učesnica sami odlučuju u kojoj meri žele da otkriju lične stvari. Važi klauzula poverljivosti.

Želite više: više života, bliskosti, intenzivnije doživljaje, bolju komunikaciju. Ove večeri pružaju parovima bezbedan okvir za istraživanje i otkrivanje novih mogućnosti zajedni

kog osmišljavanja života. Postaju svesni starih modela u osećanjima i razmišljanjima, koji su im prešli u naviku, čime se otvara prostor za razvijanje sposobnosti za ljubav i građenje odnosa.

Kroz pažljivu uzajamnu razmenu i razmenu s drugim parovima mogu da saznaju stvari koje će obogatiti njihov odnos, ali će isto tako dobiti inspiraciju da isprobaju nešto novo, što će integrisati svakodnevni život.

Pritom, naravno, svaki učesnik i učesnica sami odlučuju u kojoj meri žele da otkriju lične stvari. Važi klauzula poverljivosti.

Ćigong je važan deo tradicionalne kineske medicine i ima dug istorijat u sprečavanju bolesti, kao metoda samolečenja i u terapiji. Putem skladne saradnje unutrašnjeg i spoljašnjeg pokreta i ciljane primene pozitivnih unutrašnjih slika, redovno vežbanje ćigonga podstiče svesnost, živahnost i uravnoteženost.

U okviru zdravstvenog ćigonga učimo različite ćigong vežbe, saznajemo mnogo toga o govoru sopstvenog tela i suočavamo se s našim osnovnim temama koje se manifestuju kroz telesni izraz. Na taj način obezbeđuje se neagresivno uklanjanje psihosomatskih blokada, kao i poboljšanje samoregulacije, tj. upravljanja sopstvenim osećanjima.

U krugu vršnjaka, u atmosferi otvorenosti koja podstiče nezavisnost, mladima se pruža prilika da razmenjuju mišljenja o aktuelnim temama i teškoćama (npr. samodokazivanje, socijalna kompetentnost, ophođenje prema opterećujućim osećanjima, pritisci zbog očekivanih rezultata i ponašanja). Grupa je usmerena na vežbu i praktičan rad, uz mali teoretski input terapeuta, a sa mnogo prostora za isprobavanje i sučeljavanje.

(Aktuelna grupa održava se svake subotu u mesecu, usmerena na doživljaj i telo, samo za mlade žene, mogućnost uključenja na zahtev).

Celokupna ponuda je na raspolaganju u formi celodnevnih i vikend radionica, jednokratne večernje terapije, ili kontinuirane grupne terapije. U neke grupe možete da se uključite u svakom trenutku, a u nekima je neophodno učešće od prve večeri. Za dobijanje informacija o aktuelnim podacima i mogućnostima uključenja u rad, molimo vas da popunite obrazac za Kontakt.


Plesnisan
Open Floor večeri i kratke radionice

«Moj ples izražava ono što stiže iz dubine mog tela» (Tatsumi Hijakata)

Svako TANZtRAUM plesno putovanje posvećeno je određenoj temi i počinje od određenog sidra u telu. Na taj način pažnja se usmerava ka telesnom doživljaju, nakon čega može da se proširi na emocionalnu, mentalnu i spiritualnu ravan. Pritom se svaki put deluje na neku od naših suštinskih potreba: glad za kontaktom sa sobom, za vezom s drugom osobom, za pripadnošću grupi, ili za spiritualnom ravni. U istraživanju kroz ples pomaže nam muzika, koja izražava različite kvalitete, i terapeutkinja, koja sugeriše dublje istraživanje određenih tema. Ti odlučuješ sam (sama) da li i šta želiš da istražiš i izraziš – to je tvoj ples! Samim tim možeš da se zadržiš na osećaju koji je isplivao na površinu, ili da se od njega udaljiš, da nekom priđeš, ili da plešeš sam (sama).

Ovo je tvoj ples!

TANZtRAUM je mogućnost da birate između različitih varijanti plesa: on može biti usmeren radosti plesa, a i da u centru paznje ima meditativne ili terapeutske svrhe... Aktuelna obaveštenja naći ćete pod aktuelne radionice ili se javite direktno meni.

Move and Include
„Plešite, plešite, inače smo izgubljeni“ (Pina Bausch)

Open Floor lajt ponuda: Ponuda za ples radi istraživanja i igre, sa malo uputstava i mnogo prostora za izražavanje kroz ples, bilo samostalno, bilo u kontaktu s drugima.

Plešemo meditativno i nežno, plešemo kroz intenzivan, oslobođeni izraz. Svesno pozivamo sopstveno telo da se otvori prema onome iz naše unutrašnjosti što u datom trenutku želi da se izrazi. Kroz ples se razvija naša životna snaga koja nam je iskonski data.

Open Floor plesna meditacija
“Hvalim ples jer oslobađa čoveka od težine stvari.” A. Aurelius

Open Floor plesna meditacija nedeljom: Ples – mirovanje – pokret. Odmor od užurbanosti i pritiska za ostvarivanje rezultata koji nam nameće spoljašnji svet. Vreme da otpustite teret i ponovo nađete unutrašnju ravnotežu koja živi. Vreme da dozvolite da vas inspiriše lepota muzičkog komada, stihova ili plesnog pokreta.

Forma meditacije: Sedimo u tišini – pokrećemo se – plešemo. Posle toga si pozvan na čaj.

Flert kroz ples
«Eros je jedno od osnovnih sredstava spoznaje.» A. Nin

Kroz ples se susrećemo s vlastitom atraktivnošću, svesno opipavamo bliskost i distancu, upuštamo se u autentični kontakt. Vlastita ženska/muška energija može slobodno da se razvija kroz ples, poštujući granice. Plešemo na način koji stvara doživljaj radosne igre živahnosti koju niti možemo da dobijemo, niti da izgubimo.

La Triada
«Najvažnije je da razum proizađe iz osećanja» Hijakata

Privatni okvir male grupe (tri osobe + voditelj) i kontinuirani susreti (Ongoing grupa) nude mogućnost produbljenog sučeljavanja s vlastitim mogućnostima razvoja.

Istraživanje se odvija pre svega neverbalno, preko tela, doživljaja, plesa, rituala i suočavanja.

Tokom večeri svaka učesnica dobija individualni prostor za sopstvene teme.

Therapy in Motion
“Plešite, plešite u nepoznato ja.” M. Beisteiner

Therapy in Motion: terapija u pokretu, pažljivo suočavanje s ličnim problemima u bezbednom okruženju male grupe.

Tragamo za izvorima snage i radosti, poštujemo vlastiti bol i povredivost i puštamo ono što želi da ode. Pažljivo proširujemo sopstveni doživljaj i kultivišemo naše čulne kanale.


Aktuelne Radionice

Abende und Kurzworkshops

Qi Gong

Kleine Gruppe, jeden Dienstag um 18.15

Chur, Reichsgasse 69

Einstieg noch möglich

Read more

Tages- Wochenend-Workshops

Eros: Rituale der Liebe

Aus der Reihe: Der tanzende Eros

IBP Institut Winterthur

19.09.2020

Read more

Workshops für Therapeuten

Therapy in Motion:Fortbildung für Therapeuten

Körper und Bewegung als Ressourcen in der Therapie

IBP Institut Winterthur

29.02.2020, 20.06.2020, 15.11.2020

Read more

Mut.Kraft.Wut:Befreite Lebensenergie

Körper und Bewegung als Ressourcen in der Therapie

IBP Institut Winterthur

20.06.2020

Read more

Rituale der Veränderun:Somatische Rituale als Ressourcen der Veränderung

Körper und Bewegung als Ressourcen in der Therapie

IBP Institut Winterthur

15.11.2020

 

Read more